Bebeklerin Psikolojisi Ne Zaman Gelişmeye Başlar? | Adım Adım Bebek Eğitimi ve Gelişimi

Bebeklerin Psikolojisi Ne Zaman Gelişmeye Başlar?

Günümüzde bebeklerin psikolojik gelişimlerinin, ana rahmine düştükleri andan itibaren başladığı kabul görmektedir. Ayrıca çocukluğa doğru giden tüm gelişim sürecinde de, bebek psikolojisinin temelde bulunduğu öne sürülmektedir. Bebek psikolojisi üzerinde çalışan araştırmacılar, öncelikli olarak ilgilerini biyolojik risk faktörlerine yöneltmişlerdir. Ardındansa bebekleri etkileyen çevresel risk faktörlerini ele almışlardır. Yaşamının ilk üç yılında bebeğin çevresindeki koşulların ve duygusal gelişimsel sürecinin bebek psikolojisi üzerinde yapmış olduğu etkiler incelenmiştir.

Bebekler hızla gelişip değişen oldukça hassas varlıklar oldukları için çevrelerindekileri hep şaşırtmaktadırlar. Onların etraflarında olup biteni kavrama biçimleri her ne kadar bizden faklı olsa da onlar her şeyi çok iyi hissedebilmektedirler. Çevrelerinden hissettikleri şeyler ölçüsünde, doğuştan sahip oldukları özelliklere ait çeşitli şekillerde tepkiler sergilerler. İşte bütün mesele burada başlamaktadır. Bebeklerin verdikleri bu tepkiler, adeta bize gönderdikleri mesajlardır. Bebekle ilgilenen kişiler tarafından bu mesajlar ne kadar iyi yorumlanır ve ihtiyaçlar uygun ölçüde karşılanırsa iletişim o kadar başarılı olur. Böylece ortaya çıkabilecek problemler kolayca çözüme ulaşır. Fakat bebeklerden gelen bu mesajları doğru biçimde yorumlamak düşünüldüğü kadar kolay değildir. Bunun için deneyim, çevrenin desteği ve profesyonel yardım gerekmektedir.

Annenin hamileliğini gerek duygusal gerek çevresel olarak pozitif geçirmesi bebeğin psikolojisi ve gelişimi üzerinde oldukça önemlidir. Çünkü annenin psikolojisinin bebeğin ruh sağlığı üzerinde birebir etkisi bulunur. Bebeğin dünyaya geldikten sonraki ilk bir saat içinde çıplak olarak annesinin tenine temas etmesi, bir bağlanma örüntüsünü başlatan ilk harekettir. Bebek ilk olarak fizyolojik ihtiyaçlarının giderilmesini bekler. Ardından bağlanma örüntüsünün oluşması devam eder. Araştırmalar çeşitli nedenlerle doğumdan sonra annelerinden bakım için ayrılan bebeklerde gelişimin yavaşladığını ve sosyal geri çekilmenin yaşandığını göstermektedir. Annenin bebeği ile kurduğu iletişimde kabullenici tutum sergilemesi çok önemlidir. Anne ile bebeğin birlikte geçirdikleri zaman diliminin kalitesi, bebek psikolojisinde temelde rol alır. Mümkün olduğunca sevecen bir tavır ile bebeğe olan temas, bebeğe kendisini güvende hissettirir. Her şeyi mükemmel yapmaya çalışan annelerde de stres olacağından, bebekle sağlıklı bağlanma örüntüsü yaşanamaz. Gereken şey, bebeğe onu anladığını, güvende olduğunu, sevildiğini ve yakın zamanda ihtiyacını karşılayacağını hissettirmeyi başarmaktır.

Adım Adım gelişim setleri ile çocuklar eğlenerek öğrenir, planlı gelişir.