Her ay ücretsiz kargo ile kapınızda! Her ay ücretsiz kargo ile kapınızda!

Çocuklarda Zeka Gelişimi Hakkında Her Şey | Adım Adım

Çocuklarda Zeka Gelişimi Hakkında Her Şey | Adım Adım

ZEKA NEDİR?

İnsanların düşünme, algılama, kavrama, anlama ve akıl yürütme yeteneklerinin tümü zeka olarak tanımlanır. Zeka denince çoğumuzun aklına zihinsel becerilerimizin sayısallaştırılmış bir tanımı, bir zeka puanı gelir. Zeka puanını oluşturan ölçüt ise zeka testi ile belirlenir. Bunlar çoğunlukla sözel ve sayısal becerileri değerlendirerek zihinsel becerilerimizle ilgili bir varsayımda bulunmak üzerine kuruludur.

ÇOKLU ZEKA NEDİR?

Çoklu Zeka, bilimsel araştırmalar sonucu ortaya çıkan bir kuramdır. Bu kuram, farklı zihin yapılarına sahip olunabileceğini anlatır. Zekanın tek bir sayıya ya da yalnızca sözel ve sayısal becerilere indirgenemeyecek kadar kapsamlı bir kavram olduğunu ele alır. Sekiz farklı zeka alanından bahseder. Unutulmamalıdır ki, zeka alanlarının herhangi biri diğerinden daha değerli değildir.

EBEVEYNLER ÇOCUKLARININ ZEKA GELİŞİMİ İÇİN NE YAPABİLİR?

Ebeveynler; çocukları ile güven ve olumlu desteğe dayanan bir ilişki kurmalı ve çocuklarına zengin uyaranlı bir çevre sağlamalıdır. Bu ilişki ve çevrede çocuğun aktif katılım sağladığı aktivite ve deneyimler ile çocuklarının zeka gelişimlerini destekleyebilirler.

ÇOKLU ZEKA GELİŞİMİNİ ADIM ADIM SERİSİ NASIL DESTEKLER?

Adım Adım setleri, farklı zeka alanlarına odaklanan ve çoklu zeka gelişimini desteklemeyi hedefleyen eğitim setleridir. Ebeveyn çocuk arasındaki ilişkiyi besleyerek birlikte geçirilen vakti hem eğlenceli hem verimli hale getirmeyi amaçlar. Uzmanlar tarafından interaktif etkinlik ve oyunları içerecek şekilde titizlikle hazırlanmıştır.

IQ Nedir, IQ İle İlgili Merak Edilenler

İlk zeka testi 1904 yılında Alfred Binet ve ekibi tarafından geliştirilmiştir. Çalışmaları sonucu Binet insan zekasını objektif olarak değerlendirerek, sayısal bir değer ile tanımlayan, hemen hemen herkesin bildiği IQ (Intelligence Quotient) sonucunu ortaya çıkaran bir zeka testi geliştirmiş ve bu test dünyada hızla yayılmıştır. Bu bakış açısıyla zeka, sayısal olarak ölçülebilir ve değişmez bir ölçü olarak belirlenmiştir.

İlk zeka testi düşük zeka seviyesindeki çocuklara daha iyi bir eğitim sağlayabilmek üzere onları tespit edebilmeyi amaçlıyordu.

Binet, bu zeka testlerini öğretmenleri tarafından ileri ya da geri olarak nitelendirilen aynı yaştaki çeşitli öğrenciler üzerinde uygulamaya başladı. Bu işin sonunda Binet, aynı yaştaki ileri ve geri grupları ayırt etmek üzere birçok sorudan oluşan testler elde etmiş oldu.

Binet testinde, test uygulanan çocukların zeka yaşlarını göstermek üzere bir sayı kullanılıyordu. Zeka yaşı, uygulanan testte aynı puanı alan çocukların ortalama yaşına karşılık gelmektedir. Örneğin, 10 yaşındaki bir çocuk testten 45 puan aldıysa ve bu puan 8 yaşındaki çocukların ortalama puanına karşılık geliyorsa, bu durumda bu çocuğun zeka yaşı 8’dir. Benzer şekilde 14 yaşındaki bir çocuk eğer testten 88 puan aldıysa ve bu puan 16 yaşındaki çocukların ortalama puanıysa, bu durumda bu çocuğun zeka yaşı 16 demektir.

Öğrencilere bu şekilde bir zeka yaşı verilmesi, onların aynı yaştaki diğer çocuklara göre nasıl olduklarını gösteriyordu, ancak böyle bir sayı aynı yaşta olmayan kişilerin zeka derecelerini karşılaştırmakta problem yaratıyordu.

Dolayısıyla, zeka derecesini belirlemek üzere zeka yaşı yerine, zeka bölümü, yani IQ (Intelligence Quotient) olarak adlandırılan bir değer kullanılmaya başlandı. IQ, zeka yaşının, doğum tarihine göre belirlenen gerçek yaşa bölümünün yüzle çarpılmasıyla elde edilmekteydi. Yani;

IQ = ( Zeka Yaşı / Gerçek Yaş ) x 100 formülü ile bulunmaktadır.

İnsanlarda ortalama Zeka Bölümü 100 olarak kabul edilmiştir. Kabaca bir sınıflama yapılacak olursa, 130’un üstündeki IQ değerleri üstün zeka, 70’in altındaki IQ değerleri ise geri zeka olarak nitelendirilir. İnsanların %68.3’ü 85 ve 115 arasında ortalamaya yakın bir IQ derecesine sahiptir.

Zeka testleri konusundaki en önemli tartışmalardan biri zekayı oluşturan zihinsel yeteneklerin tanımlanması ve IQ’nun bu yetenekleri yeterince yansıtıp yansıtamayacağı üzerinde yoğunlaşmış, testin hazırlanması ve standartlaştırılmasında kültürel önyargıların olabileceği ileri sürülmüştür. Sosyoekonomik düzey, hatta testin uygulandığı koşulların bile test sonuçlarını etkileyebileceği düşünülür.

IQ derecesinin hesaplanmasında temel kavramlar aynı olmasına karşın, günümüzde IQ dereceleri standartlaştırılmış bir grubun ortalama sonuçlarının ve standart sapmalarının kullanıldığı istatistiksel ve matematiksel bir takım hesaplamalar içeren karmaşık bir yöntemle daha anlamlı bir biçimde bulunmaktadır.

Günümüzde kullanılan zeka testleri, zeka hakkında bilinen bütün nitelikleri kapsamaktadır. Bu testler, çeşitli zeka düzeyindeki kişileri ayırt edebilmekte, farklı kültürler için çeşitli normlar geliştirilmiş ve bu testler zeka hakkındaki yeni bilgiler ışığında ve yeni malzemeler kullanıma girdikçe daha da geliştirilmektedir.

Ayrıca, bireyin doğuştan gelen yeteneklerini daha doğru yansıtan ve kültürel yapıdan etkilenmeyecek testler geliştirilmesine yönelik çalışmalar da yapılmaktadır.

Benim çocuğum zeki mi?

Zeka, yalnızca okuma ve matematik alanında başarı kriteri olarak tanımlanmaktan çok öteye geçmiştir. Unutmamak gerekir ki her çocuğun zekası farklıdır. Her çocuk farklı zeka alanlarında, değişen ölçülerde zeki ve beceriklidir. Çocuklar bir ya da iki alanda çok güçlü, birkaçında ortalama, birkaçında ise daha zayıf düzeyde becerilere sahip olabilirler.

Zeka doğuştan mı gelir? Zeka sonradan gelişir mi?

Kalıtım ve genetik, çocukların beyin gelişiminde ve hangi zeka alanlarının daha güçlü olmaya yatkın olduğu konusunda belirleyicidir. Ancak erken çocukluk döneminde eğitimin ‘bütün beyin’ odaklı olması, çocuklara güçlü oldukları alanlarda kendilerini ortaya koymasını sağlar. Güçlü oldukları alanları kullanarak daha zayıf oldukları alanları geliştirmesi için fırsat verir. Daha az gelişmiş beceri alanlarını geliştirmek için fırsatlar sunar. 

Çocuğumun zekasını geliştirmek için ne yapmalıyım?

Ebeveynler; çocukları ile güven ve olumlu desteğe dayanan bir ilişki kurmalı ve zengin uyaranlı bir çevre sağlamalıdır. Bu ilişki ve çevrede çocuğun aktif katılım sağladığı aktivite ve deneyimler ile çocuklarının zeka gelişimlerini destekleyebilirler.

Çoklu zeka gelişimini Adım Adım serisi nasıl destekler?

Adım Adım setleri, farklı zeka alanlarına odaklanan ve çoklu zeka gelişimini desteklemeyi hedefleyen eğitim setleridir. Ebeveyn çocuk arasındaki ilişkiyi besleyerek birlikte geçirilen vakti hem eğlenceli hem verimli hale getirmeyi amaçlar. Uzmanlar tarafından interaktif etkinlik ve oyunları içerecek şekilde titizlikle hazırlanmıştır.

Çocuklardaki Zeka Gelişimi İle İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar

YANLIŞ Çocuğum, matematik algısı zayıf olduğu için, yeterince zeki değil. 

DOĞRU Zeka sadece matematiksel değil; görsel, müzikal, bedensel, doğa, sosyal, içsel ve sözel zekadan oluşan 8 farklı alan içerir.  Bir alanda zayıf olan çocuk farklı alanlarda güçlü olabilir.

YANLIŞ Kalıtım ve genetik zeka üzerinde tek belirleyicidir. 

DOĞRU Çocukların zekasını belirleyen şey aile içi geçiş yani genetiktir. Bunun etkisi bir yere kadardır. Yaşadığı ortam ve çevresel koşullar zeka gelişimi üzerinde etkilidir.

YANLIŞ  Zeka; doğuştan belirlenmiş, sabit bir değerdir. 

DOĞRU Zeka, gelişim süresince anne-baba tutumları, kültürel faktörler, yaşam deneyimleri ve çevresel koşullar tarafından değişir ve gelişir!

 

NEDEN ADIM ADIM EĞİTİM SETLERİNİ TERCİH ETMELİYİM?

 1. Yalnızca bir zeka alanını değil, çoklu zeka alanlarını geliştirmeyi hedefler!
 2. Eğitim seti konusunda yetkin ve deneyimli uzmanlar tarafından çocuk gelişimi konusunda pek çok yöntem harmanlanarak geliştirilmiştir.
 3. Çocukların gelişimlerinin çok boyutlu olduğu ve gelişimin bir bütün olarak ele alınması gerektiği bilgisinden yola çıkılarak hazırlanmıştır.
 4. Set içi ve kitap üzeri aktiviteleriyle eğlenceli eğitimi pekiştirir.
 5. Bebek ve çocukların içinde bulunduğu aya uygun gelişimsel ihtiyaçlarına göre hazırlanmıştır.
 6. Anne, babalara veya erişkinlere ayına uygun çocuk gelişimi konusunda bilgilendirmeler ve yönlendirmeler eşliğinde aktivite yaptırır.
 7. Ebeveyn ve çocuk arasındaki bağları oyun yoluyla güçlendirir. Erken dönemde güvenli bağlanmayı sağlar.
 8. Kitap üzeri aktiviteleri, set içi aktivite kitabını destekleyici ek materyalleri ve oyuncakları ile eğlenceli eğitimi gerçekleştirir. Aktivite kitabı aynı zamanda ebeveynler için yönlendirici bir kılavuzdur.
 9. Sadece zihinsel veya motor gelişimini değil, zekayı tüm boyutlarıyla destekler.
 10. İddialıyız! Adım Adım ile çocuk yetiştirmek çok daha güvenli, çok daha kolay! https://www.adimadim.com/adim-adim-setleri

 

Adım Adım setleriyle büyüyen çocuğunuz için neler kolay olacak?

  1. Adım Adım ile büyüyen çocukların hayata adaptasyonu,
  2. Okula adaptasyonu,
  3. Birlikte yapılan aktivitelerle güçlenen aile bağları sayesinde ergenlik dönemi çok daha kolay olacak!

Makalemizi Faydalı Buldunuz Mu ?

Aşağıdaki yıldızlara tıklayarak oyunuzu verin.

Makelemiz 13 okuyucumuzun oyuyla 5 üzerinden 3 puan almıştır.

Kategoriler
Öne Çıkanlar
Sizi Arayalım