Her ay ücretsiz kargo ile kapınızda! Her ay ücretsiz kargo ile kapınızda!

Cayma Hakkı

MADDE 6 CAYMA HAKKI

6.1) TÜKETİCİ, ilk malı teslim aldığı günden başlamak üzere on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir.

6.2) Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla SATICI’ya sözleşmede belirtilen adresine yöneltilmesi yeterlidir. Satıcı, malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, TÜKETİCİ cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde malı Satıcı’nın adresine geri göndermek zorundadır.

6.3) Bu hakkın kullanılması halinde,
a) Ürünün faturası,
b) Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Ekinde bulunan Cayma Formu,
c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasında itibaren en geç 14 gün içerisinde toplam bedeli ve TÜKETİCİ’yi borç altına sokan belgeleri TÜKETİCİ’ye veya kredi kartı ile ödeme yapılmış ise ilgili kredi kartı sahibi Banka’ya iade etmekle yükümlüdür.
e) TÜKETİCİ’nin kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa TÜKETİCİ kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

6.4) Anılan sürelerde ve şartlarda cayma hakkının kullanılmaması veya istenen bilgi ve belgelerin sağlanmaması veya yasal olarak kendisine verilen herhangi bir yükümlülüğün yerine getirilmemesi nedeni ile TÜKETİCİ, cayma hakkını kaybeder.

TÜKETİCİ'nin herhangi bir SATICI kampanyasının asgari tutarında alışveriş sureti ile indirim veya aynı mahiyette olmak üzere bedelsiz (hediye) ürün aldığı haller ile hediye çeki kazandığı/kullandığı tüm hallerde, cayma hakkının sipariş konusu ürünlerin tamamı veya bir kısmı için kullanılması neticesinde söz konusu asgari bedelin altına inilmiş yahut herhangi bir surette hediye çeki kazanım/kullanımı şartı ortadan kalkmış, böylece genel ifadesi ile kampanyadan yararlanma şartları / hediye çeki kazanım veya kullanım şartları TÜKETİCİ tarafından bozulmuş-uyulmamış ise, söz konusu indirimin (varsa keza hediye ürün bedelinin) tamamı TÜKETİCİ'ye iade edilecek tutardan mahsup edilerek tahsil olunur; TÜKETİCİ alışverişi sebebi ile (sanal/fiziki) hediye çeki ve ya herhangi bir hediye ürün kazanmış ise bu çek/ürün iptal edilir, (sanal veya fiziki) hediye çeki veya ürün kullanmış ise çek bedelinin tamamı yine TÜKETİCİ'ye iade edilecek tutardan mahsup edilir.

TÜKETİCİ’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, TÜKETİCİ tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtları, yazılım programları ve bilgisayar sarf malzemeleri, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar ile birlikte 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal düzenlemeler uyarınca belirlenen cayma hakkının kullanılamayacağı ürünlerin iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. İade edilecek ürün/ürünlerin yeniden satışa sunulmasını engelleyecek bir hasara uğramamış olması ve kullanılmamış olması şarttır.

6.5) Kredi Kartına İade Prosedürü: TÜKETİCİ’nin cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararları ile tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile tek çekim veya taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

TÜKETİCİ, ürünü kaç taksit ile aldıysa ilgili Banka tarafından TÜKETİCİ’ye geri ödemesi taksitle yapılmaktadır. SATICI, Bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak TÜKETİCİ hesaplarına ilgili Banka tarafından aktarılmaktadır. TÜKETİCİ’nin satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 iade yansıyacak ve TÜKETİCİ iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır. Söz konusu iade prosedürü ilgili kredi kartı kullanımı ve kredi kartını kullandıran Banka tarafından tesis edilmekte olup SATICI tarafından yapılan bir uygulama olmadığı konusunda TÜKETİCİ bilgilendirilmiştir.