Uzmanlar

Adım Adım, benzersiz gücünü, çocuk gelişimi ve eğitiminde uzman pedagog / psikolog kadrosu ile, müzisyen ve çizer ekibinden almaktadır.

9’uncu aydan 48’inci aya kadar tüm Adım Adım gelişim setleri, uzmanlarımızca, bilimsel veriler ışığında, titizlikle hazırlanmış; müzikler ve çizimler, çocuk gelişimi gözetilerek oluşturulmuştur.

Pedagog / Psikologlar

Feriha ŞENKAYA DİLDAR
(Pedagog, MS)

1989 yılında İstanbul Üniversitesi Pedagoji Bölümünden mezun oldu. 1990-1992 yılları arasında, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Enstitüsünde Yüksek Lisans Eğitimini tamamladı. 1988-1990 yılları arasında aynı üniversitenin psikiyatri bölümünde gönüllü olarak çalışan Dildar, bir yıl süresince okul öncesi eğitim kurumu danışmanlığı yaptı. Liverpool Üniversitesi ve Manchester Çocuk Hastanesinde Çocuk Merkezli Aile Müdahaleleri, Uyum ve Davranış Sorunları ve Gelişim Bozuklukları üzerine çalışmalara katıldı. 1998 - 2000 öğretim yıllarında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretim üyeliği yaptı. Feriha Dildar, çocuklarda bireysel terapi ve ailelerde çocuk merkezli aile terapisi uygulamakta ve ağırlıklı olarak sistemik ve bilişsel davranışsal yöntemleri kullanmaktadır.

Gülay ÖTER
(Pedagog, MA)

1987 yılında İ.Ü Pedagoji bölümünden mezun oldu.1989 yılında İ.Ü bünyesinde açılan ana-baba okulu koordinatörlüğünü yaptı. 1990- 1992 yılları arasında İ.Ü Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı'nda Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 8 yıl süreyle çeşitli özel okullarda danışman olarak çalıştı. Aile terapisi Dışavurumcu Sanat Terapisi ve Analitik Yönelimli Oyun Terapisi eğitim programlarına ve süprevizyon çalışmalarına katıldı. Gülay Öter çocuk, ergen ve aileleriyle çalışmalarını sürdürmektedir.

Şebnem ORHAN
(Klinik Psikolog, MA)

1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nin Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu. 1995-1999 yılları arasında aynı üniversitede Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 1992-1995 yılları arasında dikkat eksikliği, davranışsal sorunlar, konuşma bozuklukları ve öğrenme sorunları ile karşı karşıya kalmış çocuklar ve aileleri ile birlikte ev ortamında uyguladığı eğitim danışmanlığı görevini sürdürdü. 1995-1998 yılları arasında Aile Terapisi, Oyun terapi ile ilgili birçok eğitim programlarına katıldı. 1994-1999 yılları arasında Almanya'daki Überlingen Moreno Enstitüsü'ne bağlı olarak “Psikodrama Grup Terapisi” eğitimi aldı. 2003-2004 yılında “Dışavurumcu Sanat Terapisi” eğitimi aldı. 2003-2004 yılları arasında sağlık ocağı zemininde anne eğitim grupları yürüttü. 2004-2006 yılları arasında İngiltere'de bulunan Tavistock Kliniği'ne bağlı “Bebek Gözlemi” eğitimine devam etmiştir.

Serap KAŞIKÇIOĞLU
(Pedagog, MA)

Pedagog, MA. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Pedagoji Bölümü'nden mezun oldu. 1989–1993 yılları arasında ayni bölümde araştırma görevlisi olarak görev aldı. 1990–1992 yılları arasında yine ayni bölümde Eğitimde Psikolojik Hizmetler Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans Eğitimini tamamladı. Bir yıl süreyle okul öncesi eğitim danışmanlığı yaptı. Bunun yani sıra Oyun Terapisi ve Aile Terapisi eğitim programlarına katildi.

Mine KAYRAKLI
(Klinik Psikolog, MA)

2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu. 2005-2007 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesinde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Eğitimini tamamladı. 2006-2007 yılında Marmara Üniversitesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Biriminde ve PSY Çocuk ve Aile Merkezi'nde stajyer olarak çalıştı.

Bengi KESKİN
(Uzman Psikolog , M.S.)

2002 yılında Özel Saint Joseph Fransız Lisesi’nden, 2006 yılında da Koç Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. 2008 yılında Hollanda’da Leiden Üniversitesi’nde Çocuk ve Ergen Psikolojisi Yüksek Lisans Programını tamamladı. Leiden Üniversitesi ve Hastanesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda davranış sorunları olan çocuk ve ergenlerle bilişsel davranışçı terapi teknikleri uygulayarak çalıştı. 2008 yılında PSİ Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi’ne Feriha Dildar’ın asistanı ve stajyer olarak katıldı. Bu süre içinde PSİ’nin ev servisi ekibine katılarak dikkat eksikliği, gelişim gerilikleri ve konuşma gecikmesi olan çocuklar ve aileleriyle ev ortamında çalıştı. 2009 yılında PSİ ekibine katılan Bengi Keskin, gelişimsel geriliği olan ve dil gelişiminde sorun yaşayan çocuklar ile eğitim programları ve bilişsel yaklaşımlardan yararlanarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Adım Adım gelişim setleri ile çocuklar eğlenerek öğrenir, planlı gelişir.